Malomdűlő Kft. Infrastruktúra Fejlesztési Kötelezettségvállalása

Malomdűlő Kft. (továbbiakban Kft) képviseletében Sáhó Tibor ügyvezető, a Malomerdő Villapark 2900-3070 hrsz.-ú telek csoporthoz tartozó ingatlanok közműveinek és kiszolgáló útjainak kiépítését az alábbiak szerint vállalja.

1

Áramellátás

Malomdűlő 2900-3070 hrsz.-ú ingatlanokat ellátó 0,4 Kw-os elektromos hálózatot az ELMŰ Zrt. kiépítette és üzembe helyezte.
A hálózati csatlakozást a telektulajdonosok igénybejelentése és a megkötött csatlakozási szerződés alapján szintén az Elmű végzi.
A hatályos jogszabályok alapján az áram kapacitás 1×32 A feletti díja és a mérőóra helyének szabványos kiépítése a telek tulajdonost terhelik.
Az épületeket kötelezően telepített, egyedi, hibrid vagy sziget üzemű napelemes rendszerekkel kell ellátni, úgy hogy az adott háztartás éves energiamérlege 0 legyen.
A hibrid rendszerhez a használatba vételt megelőzően módosítani kell az ELMŰ-vel kötött Szolgáltatási Szerződést, melyben a tulajdonosnak megfelelő kapacitású oda-vissza mérő órákat kell igényelni az ELMŰ Zrt.-től.
2

Közvilágítás

A közvilágítást szolgáló 30 W-os led lámpákkal szerelt villanyoszlopok felállításra kerültek, az üzembe helyezésre 2023 07. 01-ig kerül sor.
A Kft a közvilágítás áramellátását 2023-ban kiépülő napelemes rendszerrel biztosítja.
3

Könnyűáram

Optikai kábel a környéken még nem került kiépítésre, így jelenleg mobil telefonon lehet az internet szolgáltatást elérni.
A beépítését követően a Malomerdő Villapark ellátására a Kft egy helyi hálózatot tervez kiépíteni, és ezen keresztül állandó őrzést-védelmet, illetve széleskörű szolgáltatásokat nyújtó diszpécser szolgálatot fog fenntartani.
4

Vízgerinc hálózat kiépítése

A Kft 2022 nyarán befejezte a 2900-3070 hrsz.-ú ingatlanok vízellátását biztosító gerinchálózat kiépítését. A Téglagyári úton fektetett d160-as gerinchálózat átadását a Kft elindította, az ingatlanokat közvetlenül ellátó, tulajdonában maradó belső hálózatot "társasházi" keretek között fogja üzemeltetni.
5

A víz házi bekötése

A víz házi bekötését a tulajdonos költségén a Kft végzi a gerinc vezeték átadását követően. A bekötés d32-es kpe csővel történik, amit a gerincvezetékre fúrnak rá és a csatlakozásnál tolózárral látnak el. Amennyiben a bekötőcső keresztezi az úttestet, úgy azt sajtolással, vagy irányított fúrással vezeti át a kivitelező.
A mérőórák helyét a jogi határtól 5 m-re az épületek utcafrontján fűtött helyiségben kell a tulajdonosnak kiépíteni.
A DMRV-vel kötött Szolgáltatási Szerződés alapján a távleolvasós mérőórát szintén a tulajdonos rendeli meg a szolgáltatótól.
6

Szennyvízkezelés

A szennyvízkezelést az utak mentén 5 telkeként elhelyezett, egyedi, aktív szennyvízkezelő berendezések látják el.
Az engedélyeztetést a telepítést az üzembe helyezést, majd a karbantartást a Kft végzi.
Ez utóbbira két évente kerül sor, amelyre a Kft ingatlanonként évi bruttó 24 000 Ft. díjat számol fel. Az éves díj két évente felülvizsgálatra és az infláció mértékében módosításra kerül.
7

Út és felszíni vízelvezetés

A Bécsi útról a Malomerdő Villaparkhoz bevezető 1.5 km hosszú Téglagyári gyűjtő út első 500 m-es szakaszát Pilisborosjenő Önkormányzata kijelölte "Ipartelepi Bekötő Útnak". Ennek tervezését követően várhatóan 2024-ben a Bécsi úti körforgalmi csomópontból nyíló 6 m széles utat közvilágítással, járdával, vízelvezetéssel együtt állami beruházás keretében valósítják meg.
A további 1 km-es útszakaszt a Kft. emulzióval kezelt, finiserrel terített mart aszfalttal leburkolta.
A Kft a tulajdonában lévő belső, közforgalom számára megnyitott magánutakat 30 cm zúzalékkal lealapozta és remixeléssel stabilizálta. Az utakra 2023 július 31-ig szintén finiserrel terített, emulzióval kezelt, 10 cm vastag mart aszfalt kerül.
Az útszegélyeket, a felszíni vízelvezetés műtárgyait és a végleges aszfalt kopóréteget az építkezéseket követően építik ki.
A lehulló csapadék összegyűjtésére minden ingatlanon kötelező minimum 20 m3-es esővíz gyűjtő tartályt telepíteni, melyről az ingatlan és a határos út zöld sávjának automata öntöző rendszerét el kell látni.
8

Öntözővíz

Az öntözéshez szükséges vizet a Kft az utak mentén maximum 6 ingatlanonként telepített 23 kúttal és a kutanként elhelyezett 20 m3-es puffer tartályokkal biztosítja.
Ezek vizét ingatlanonként évi 500 m3 kapacitásig egyaránt használhatják a háztartások alternatív vízellátására, valamint az esővízgyűjtő tartály feltöltésére is .
9

Szemétszállítás

A háztartási szemét szelektív gyűjtésére a Téglagyári út mentén közös gyűjtőpont kerül kialakításra.

A közműveket és egyéb szolgáltatásokat a Kft az alábbi feltételekkel biztosítja:

  • a közművesítési díjat és a fejlesztési hozzájárulást az  ingatlan vonatkozásában befizették;
  • eladás esetén a Kft átruházható vételi joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került;
  • építés esetén az építtető a  Beépítési Kötelezettség Vállalás aláírásával nyilatkozott a Telepítési Terv és az egyéb építési feltételek elfogadásáról;
  • az adott ingatlan út melletti 5 m-es sávjára a Kft szolgalmi és vezeték joga  az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre került.
  • Pilisborosjenő, 2022. október 1.

Sáhó Tibor
ügyvezető